Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:27
kontakt
REGNON

Komunikaty

13/07/22 22:15 REGNON S.A.: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej.
20/03/22 16:56 REGNON S.A.: Pismo firmy audytorskiej.
17/03/22 23:52 REGNON S.A.: Wypowiedzenie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych.
13/03/22 21:16 REGNON S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz powołanie Komitetu Audytu.
15/02/22 23:15 REGNON S.A.: Informacja przekazana na podst. § 10 pkt 2-6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.
08/02/22 23:41 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 8 lutego 2022 r.
23:40 REGNON S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 8 lutego 2022 r.
23:39 REGNON S.A.: Zmiana składu Rady Nadzorczej.
03/02/22 23:29 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
23:18 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
10/01/22 22:45 REGNON S.A.: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 10 stycznia 2022 r.
22:39 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 10 stycznia 2022 r.
14/12/21 18:43 REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
15/03/21 20:09 REGNON S.A.: Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12/02/21 21:24 REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.