Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 11:08
kontakt
NEUCA

Komunikaty

30/08/23 11:04  brak uprawnień Neuca spodziewa się, że dynamika wzrostu rynku hurtu aptecznego w II półr. wyniesie 5-6 proc.
29/08/23 18:29  brak uprawnień Neuca miała w II kw. 85,3 mln zł EBITDA wobec 86,2 mln zł konsensusu (opis)
18:06  brak uprawnień Neuca miała w II kw. 85,3 mln zł EBITDA wobec 86,2 mln zł konsensusu
17:58  brak uprawnień Wyniki Neuki w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:47 NEUCA: NEUCA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/23 14:27  brak uprawnień NEUCA SA (1/2023) Neuca Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/08/23 08:47  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji Neuki do 855 zł; podtrzymuje "kupuj"
28/07/23 14:17 NEUCA: Transakcja na akcjach
24/07/23 20:44 NEUCA: Transakcja na akcjach
20/07/23 15:26 NEUCA: Transakcja na akcjach
19/07/23 19:22  brak uprawnień Neuca kupiła 51,26 proc. akcji PPH Ewa łącznie za ok. 10,5 mln zł
19:13 NEUCA: Nabycie akcji PPH EWA S.A.
18/07/23 10:43 NEUCA: Transakcja na akcjach
13/07/23 16:10 NEUCA: Zmiana kapitału zakładowego
15:59 NEUCA: Dopuszczenie akcji do obrotu