Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.16, godz. 01:24
kontakt
ACTION

Komunikaty

07/06/24 12:50 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
04/06/24 17:54 ACTION S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
29/05/24 18:39 ACTION S.A.: Korekta raportu bieżącego 45/2024
17:15 ACTION S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
08:26 ACTION S.A.: ACTION S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 11:09 ACTION S.A.: Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 19 czerwca 2024 roku
22/05/24 13:11 ACTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 19.06.2024 roku
20/05/24 15:12 ACTION S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta w zakresie sprecyzowania i realizacji celu nabycia akcji w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki
17/05/24 09:15  brak uprawnień DM BOŚ podnosi cenę docelową dla akcji Action do 25 zł
07/05/24 09:49 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
25/04/24 18:49 ACTION S.A.: ACTION S.A.
18:36 ACTION S.A.: ACTION S.A.
10:22 ACTION S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego warunków transakcji zbycia nieruchomości niezwiązanej z podstawową działalnością Emitenta
22/04/24 11:49 ACTION S.A.: Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2024 roku
11:40 ACTION S.A.: Wybór Zarządu kolejnej kadencji