Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 19:26
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

23/06/22 13:39 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.
13:35 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
11:25  brak uprawnień ZWZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję
11:18 LW BOGDANKA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2021 rok
22/06/22 16:20  brak uprawnień Bogdanka chce w '22 zwiększyć produkcję węgla do celów opałowych do ok. 260 tys. ton
14:05  brak uprawnień MAP chce, by Bogdanka pozostała spółką giełdową; do nabycia akcji od Enei może dojść w '23 - Sasin
20/06/22 17:57 LW BOGDANKA S.A.: Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
18/06/22 15:09  brak uprawnień TRIGGO SA (8/2022) Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
11:57  brak uprawnień Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki (opis)
11:03  brak uprawnień Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki
15/06/22 12:10 LW BOGDANKA S.A.: Zawarcie Aneksów do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
08:26  brak uprawnień Objęcie akcji Bogdanki przez SP to naturalny krok; pytanie, czy będzie wezwanie na 100 proc. (opinia)
14/06/22 15:14  brak uprawnień Skarb Państwa chce nabyć od Enei akcje Bogdanki (opis)
15:03  brak uprawnień Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji Bogdanki
10:09  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Bogdanka rośnie w reakcji na plany rządu