Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:36
kontakt
PAK

Komunikaty

15/06/22 16:19  brak uprawnień PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy podpisał z Mostostalem Puławy umowę ws. budowy fabryki
16:11 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi
14/06/22 17:29 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
10/06/22 11:31  brak uprawnień ZE PAK chce zrealizować projekt wiatrowy w Człuchowie; nakłady zw. z nabyciem i realizacją farmy to ok. 725 mln zł (aktl.)
11:16  brak uprawnień ZE PAK chce zrealizować projekt wiatrowy w Człuchowie; nakłady zw. z nabyciem i realizacją farmy to ok. 725 mln zł
11:01 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
03/06/22 14:00 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
30/05/22 15:16  brak uprawnień PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy rozpoczął produkcję 15 autobusów
26/05/22 18:21 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 19:53 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zwiększenie limitu dostępnego finansowania w umowie kredytowej zawartej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.
30/04/22 06:17 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
06:15 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
06:10 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
26/04/22 22:45 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
25/04/22 11:41 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 22 kwietnia 2022 roku