Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 19:12
kontakt
PAK

Komunikaty

26/09/22 12:47 ZE PAK S.A.: Zawarcie aneksu nr 3 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
12:46  brak uprawnień ZE PAK szacuje zysk netto grupy w I półroczu '22 na 153 mln zł
12:35 ZE PAK S.A.: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2022 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
20/09/22 20:58  brak uprawnień BGK udzieli spółce zależnej ZE PAK kredytu inwestycyjnego do 135 mln zł
20:38 ZE PAK S.A.: Zawarcie przez Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi sp. z o.o. umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
07/09/22 13:32  brak uprawnień ZE PAK planuje 600 MW w PV, 250 MW w energetyce wiatrowej na lądzie
06/09/22 20:11 ZE PAK S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
17:02  brak uprawnień Cyfrowy Polsat udzielił PAK-PCE do 160 mln zł pożyczki na realizację farmy wiatrowej Drzeżewo
29/08/22 20:53  brak uprawnień ZE PAK chce zrealizować projekt wiatrowy w gminie Potęgowo; nakłady zw. z nabyciem i realizacją farmy to ok. 600 mln zł
20:24 ZE PAK S.A.: Podjęcie decyzji o nabyciu przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
25/08/22 13:30  brak uprawnień PAK-Polska Czysta Energia rozpoczyna budowę farmy wiatrowej o mocy 72,6 MW
08/08/22 18:48  brak uprawnień ZE PAK zawarł z Orsted Wind Power umowę ramową i aneks do umowy wspólników
18:33 ZE PAK S.A.: Zawarcie przez ZE PAK S.A. ze spółką Orsted Wind Power A/S umowy ramowej oraz aneksu do umowy wspólników
28/07/22 07:43  brak uprawnień Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2023 rok
26/07/22 12:21 ZE PAK S.A.: Wyrok WSA w Warszawie - koncesja na wydobywanie węgla brunatnego