Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 10:19
kontakt
POLICE

Komunikaty

27/06/22 19:52  brak uprawnień POLICE SA (1/2022) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
19:11 POLICE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku.
14:32 POLICE: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
23/06/22 20:51 POLICE: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
21/06/22 19:26 POLICE: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
04/06/22 11:06 POLICE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku.
03/06/22 14:17 POLICE: Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.
31/05/22 22:30 POLICE: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2022 roku.
20:19 POLICE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku.
27/05/22 16:03 POLICE: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
25/05/22 20:34 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 18:31 POLICE: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
10/05/22 21:40 POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za I kwartał 2022 roku.
27/04/22 23:56 POLICE: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2021
23:15 POLICE: POLICE