Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:43
kontakt
WODKAN

Komunikaty

12/11/21 14:27 brak uprawnień WODKAN SA (36/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.
14:15 brak uprawnień WODKAN SA (35/2021) Raport miesięczny za październik 2021 roku.
13/10/21 14:19 brak uprawnień WODKAN SA (34/2021) Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku.
06/10/21 14:09 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ WODKAN S.A.
05/10/21 14:35 brak uprawnień WODKAN SA (33/2021) Podpisanie umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022.
30/09/21 12:51 brak uprawnień WODKAN SA (32/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30.09.2021 r.
22/09/21 09:25 brak uprawnień WODKAN SA (31/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
21/09/21 13:54 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ WODKAN S.A.
14/09/21 15:00 brak uprawnień WODKAN SA (30/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.
14:59 brak uprawnień WODKAN SA (29/2021) Informacja o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowego porządku obrad.
14:53 brak uprawnień WODKAN SA (28/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 14.09.2021 r.
14:36 brak uprawnień WODKAN SA (27/2021) Raport miesięczny za sierpień 2021 roku.
13/09/21 14:16 brak uprawnień WODKAN SA (26/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej WODAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
03/09/21 14:54 WODKAN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 30 września 2021 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. wraz z informacją o żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na podstawie art. 400 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych
14:31 brak uprawnień WODKAN SA (25/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 30 września 2021 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN