Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 07:37
kontakt
TALEX

Komunikaty

29/11/22 06:59 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/22 00:03 TALEX: TALEX formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/06/22 19:04 TALEX: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
07/06/22 22:02 TALEX: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 7 czerwca 2022 r.
15:49 TALEX: Powołanie członków organów Spółki
15:30 TALEX: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
06/06/22 16:01 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
03/06/22 08:37 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień w ramach realizacji umowy
30/05/22 18:35 TALEX: Sprostowanie treści raportów okresowych dotyczące liczby akcji posiadanych przez członka zarządu
18:31 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/05/22 00:21 TALEX: Usterka przy publikacji raportu bieżącego
00:10 TALEX: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2022 r.
00:03 TALEX: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2022 r.
00:01 TALEX: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2021 r.
29/04/22 11:08  brak uprawnień TALEX SA (1/2022) TALEX Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021