Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:36
kontakt
TALEX

Komunikaty

19/11/21 06:56 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/11/21 12:31 TALEX: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q3)
30/09/21 06:32 TALEX: TALEX formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/07/21 14:11  brak uprawnień TALEX SA (4/2021) TALEX Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19/07/21 13:47 TALEX: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.
16/07/21 13:02 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
02/07/21 16:47  brak uprawnień Talex ma umowę z PKO BP o szacunkowej wartości brutto 14,3 mln zł
16:34 TALEX: Zawarcie umowy z bankiem PKO BP S.A.
28/05/21 21:33 TALEX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
25/05/21 12:55  brak uprawnień TALEX SA (3/2021) TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12:28 TALEX: Wypłata dywidendy
12:17 TALEX: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
12:02  brak uprawnień Talex wypłaci z zysku '20 łącznie 0,7 zł dywidendy w dwóch transzach
11:53 TALEX: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 maja 2021 r.
24/05/21 19:05 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową