Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:10
kontakt
STALPROF

Komunikaty

01/07/22 11:34 STALPROFIL S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku
11:31 STALPROFIL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.
13/06/22 14:29  brak uprawnień Izostal, Ferrum i Stalprofil podpisały umowę na dostawy rur dla Gaz-Systemu
14:21 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
06/06/22 10:44  brak uprawnień Stalprofil odstąpił od podpisania umowy z Polską Spółką Gazownictwa na budowę gazociągu
10:34 STALPROFIL S.A.: Podjęcie decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 400 relacji Dąbrowa Górnicza - Szopienice
27/05/22 08:31 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL SA, w dniu 26.05.2022r.
26/05/22 16:51  brak uprawnień Stalprofil wypłaci 1,2 zł dywidendy na akcję
16:46 STALPROFIL S.A.: Powołanie Zarządu STALPROFIL S.A. na następną kadencję
STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
STALPROFIL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021
25/05/22 07:31 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 10:15 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
11/05/22 13:18 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
05/05/22 09:33 STALPROFIL S.A.: Zmiana daty publikacji raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022r.