Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 17:04
kontakt
STALPROD

Komunikaty

29/05/24 17:07 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
17:05 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 13:52  brak uprawnień Wyniki Stalproduktu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
13:32 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2024 roku
30/04/24 08:14  brak uprawnień Zarząd Stalproduktu rekomenduje przeznaczenie zysku z '23 na kapitał rezerwowy; planuje buyback
08:10 STALPRODUKT: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
08:09 STALPRODUKT: STALPRODUKT
08:07 STALPRODUKT: STALPRODUKT
08:04 STALPRODUKT: Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
29/02/24 17:06 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/02/24 17:04  brak uprawnień Stalprodukt szacuje, że miał w IV kw. 9,1 mln zł skonsolidowanej straty netto
15:54 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2023 roku
26/01/24 13:51 STALPRODUKT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
15/11/23 17:07 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/23 14:47  brak uprawnień Zysk netto za III kw. Stalproduktu wyniósł 13,5 mln zł, poniżej oczekiwań