Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 11:45
kontakt
STALPROD

Komunikaty

01/09/23 17:12 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:08 STALPRODUKT: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023
31/08/23 07:42 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/23 14:26  brak uprawnień Zysk netto za I pół. Stalproduktu szacowany na 82,4 mln zł, poniżej oczekiwań
13:48 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2023 r.
06/07/23 16:12 STALPRODUKT: Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji
30/06/23 13:47 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
28/06/23 15:29 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - GO Steel a.s.
27/06/23 16:18  brak uprawnień Stalprodukt wypłaci 15 zł dywidendy na akcję
16:15 STALPRODUKT: Wypłata dywidendy
16:13 STALPRODUKT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/06/23 15:12 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
31/05/23 15:32 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
18/05/23 09:16  brak uprawnień Umocnienie PLN korzystne dla CPI, ale raczej krótkotrwałe - Tyrowicz, RPP
15/05/23 08:36 STALPRODUKT: HASH(0x34e42e0)