Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 01:15
kontakt
ASSECOP

Komunikaty

26/09/23 16:14 ASSECO POLAND: Powiadomienie o transakcji na akcjach Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
25/09/23 16:20 ASSECO POLAND: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.
22/09/23 16:05 ASSECO POLAND: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.
21/09/23 16:08 ASSECO POLAND: Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Asseco Poland S.A.
18/09/23 17:24  brak uprawnień Asseco Poland nabędzie 14,8 mln akcji własnych po 80 zł/szt., w tym 10,64 mln akcji od Cyfrowego Polsatu (aktl.)
17:19  brak uprawnień Asseco Poland nabędzie 14.808.872 akcje własne po cenie 80 zł/szt.
17:15 ASSECO POLAND: Akceptacja oferty sprzedaży akcji od akcjonariusza będącego podmiotem powiązanym
17:09 ASSECO POLAND: Ogłoszenie ostatecznej ceny nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych, ostatecznej liczby akcji nabywanych oraz akceptacji ofert akcjonariuszy
06/09/23 19:31  brak uprawnień Asseco Poland zaprasza do sprzedaży do 15,8 mln akcji po cenie 75,05-82,95 zł/szt. (opis, aktl.)
18:35 ASSECO POLAND: Informacja dotycząca akcji posiadanych przez Prezesa Zarządu Asseco Poland S.A. Adama Górala
18:27  brak uprawnień Asseco Poland zaprasza do sprzedaży do 15,8 mln akcji po cenie 75,05-82,95 zł/szt. (opis)
17:37  brak uprawnień Asseco Poland zaprasza do sprzedaży do 15.785.607 akcji po cenie z przedziału 75,05-82,95 zł/szt.
17:32  brak uprawnień Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ASSECO POLAND S.A.
17:25 ASSECO POLAND: Zawarcie umowy kredytu
17:19 ASSECO POLAND: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.