Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:21
kontakt
SFINKS

Komunikaty

29/11/21 20:55 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/21 13:30 SFINKS POLSKA S.A.: Rejestracja zmian w statucie Sfinks Polska S.A.
08/11/21 07:05  brak uprawnień Sfinks może w '22 wyjść na plus, jeśli otoczenie rynkowe będzie stabilne (wywiad)
02/11/21 16:49 SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 MAR
30/09/21 23:26 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 20:02 SFINKS POLSKA S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe po I półroczu 2021r.
30/07/21 15:13  brak uprawnień SFINKS POLSKA SA (1/2021) Sfinks Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/07/21 17:11 SFINKS POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
30/06/21 17:56 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.
16:26 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
14:28 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
23/06/21 18:44 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:33 SFINKS POLSKA S.A.: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021
22/06/21 13:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SFINKS POLSKA SA
18/06/21 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego