Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 17:01
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

29/11/21 19:10 ROPCZYCE: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 12:00
26/10/21 17:44 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/09/21 14:46 ROPCZYCE: Oddalenie zażalenia Spółki na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/08/21 14:56  brak uprawnień KNF zawiesiła postępowanie ws. udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu akcji Ropczyc
14:41 ROPCZYCE: Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z obrotu na rynku regulowanym
10/08/21 17:19 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/21 10:42  brak uprawnień ZM ROPCZYCE SA (1/2021) Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/07/21 15:35 ROPCZYCE: Powzięcie informacji o udzieleniu zabezpieczenia powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/06/21 13:44 ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
11:22 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych.
08:55 ROPCZYCE: Informacja o nabyciu akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego
11/06/21 14:09 ROPCZYCE: Powzięcie informacji o wytoczeniu powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/05/21 15:00 ROPCZYCE: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2020 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2021 rok
25/05/21 14:27 ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki
24/05/21 11:38 ROPCZYCE: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej