Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 13:41
kontakt
PEPEES

Komunikaty

16/11/21 07:16 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/21 07:14 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2021 roku
21/09/21 07:05 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/21 07:19 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 roku
31/08/21 13:26 PEPEES: Wniesienie pozwu przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie
29/07/21 15:02  brak uprawnień PEPEES SA (1/2021) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 15:16 PEPEES: Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
15:11 PEPEES: Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej
30/06/21 11:05 PEPEES: Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 29 czerwca 2021 r.
11:04 PEPEES: Uchwały ZWZ 29 czerwca 2021 r.
10:55  brak uprawnień PEPEES SA (1/2021) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21/06/21 14:37  brak uprawnień PEPEES SA (1/2021) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
02/06/21 13:04 PEPEES: Zwołanie ZWZ PEPEES S.A.
17/05/21 07:15 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/21 07:33 PEPEES: PEPEES