Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 13:58
kontakt
PEPEES

Komunikaty

04/07/22 14:26 PEPEES: Nabycie akcji własnych
29/06/22 11:55  brak uprawnień Pepees rozpoczyna program skupu akcji własnych o wartości do 14,25 mln zł
11:42 PEPEES: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych
26/05/22 16:46 PEPEES: Epsilon zaskarżył 9 uchwał ZWZ
06:46 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 06:59 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2022 roku
15/04/22 11:57 PEPEES: Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 14 kwietnia 2022 r.
11:37  brak uprawnień Akcjonariusze Pepees zdecydowali o skupie nie więcej niż 7,125 mln akcji własnych po 0,3 zł-2 zł za szt.
11:33 PEPEES: Wybór Rady Nadzorczej
10:57 PEPEES: Uchwały ZWZ 14 kwietnia 2022 r.
14/04/22 14:14  brak uprawnień PEPEES SA (1/2022) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
27/03/22 15:28 PEPEES: ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
18/03/22 18:55 PEPEES: DOŁĄCZENIE POPRAWNEGO ZAŁĄCZNIKA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.
18:24  brak uprawnień Pepees zdecyduje ws. skupu nie więcej niż 9,5 mln akcji własnych
18:10 PEPEES: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ