Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:51
kontakt
PMPG

Komunikaty

30/06/22 19:38 PMPG POLSKIE MEDIA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
19:33 PMPG POLSKIE MEDIA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
19:29 PMPG POLSKIE MEDIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2022 roku
28/06/22 07:57 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
22/06/22 22:12 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
18/06/22 08:14 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
07/06/22 13:20 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
03/06/22 17:29 PMPG POLSKIE MEDIA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku
17:18 PMPG POLSKIE MEDIA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku
30/05/22 17:10 PMPG POLSKIE MEDIA: PMPG POLSKIE MEDIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/22 18:58 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych
18:43 PMPG POLSKIE MEDIA: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18:37 PMPG POLSKIE MEDIA: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
30/04/22 20:29 PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
20:23 PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta