Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:34
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

04/07/22 15:46 ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.
15:36 ODLEWNIE: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 4 lipca 2022 r.
07/06/22 09:05 ODLEWNIE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26/05/22 16:46 ODLEWNIE: Powołanie Zarządu Spółki
23/05/22 13:21 ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
12:14  brak uprawnień ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2022) Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
19/05/22 19:47 ODLEWNIE: Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
19:40 ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ spółki w dniu 19 maja 2022 roku
19:33 ODLEWNIE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 rok
19:31  brak uprawnień Odlewnie Polskie wypłacą 0,40 zł dywidendy na akcję
19:27 ODLEWNIE: Uchwały podjete na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2022 roku
12/05/22 08:14 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego
22/04/22 13:11 ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/04/22 18:13 ODLEWNIE: ODLEWNIE
11:58  brak uprawnień Odlewnie Polskie chcą wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję