Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:59
kontakt
REMAK

Komunikaty

20/01/22 18:20 REMAK: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
17:53 REMAK: Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r., lista powyżej 5%.
17:30 REMAK: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 stycznia 2022 r.
18/01/22 09:18 REMAK: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
10/01/22 17:36 REMAK: Informacja o wniesieniu powództwa o ustalenie nieistnienia, ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z dnia 7 grudnia 2021 roku.
17:18 REMAK: Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym w dniu 5 stycznia 2022 r., po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 7 grudnia 2021 roku (lista powyżej 5%).
05/01/22 18:34 REMAK: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowionego po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 7 grudnia 2021 roku.
21/12/21 15:47 REMAK: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
13/12/21 13:31  brak uprawnień Remak-Energomontaż ma umowę z ArcelorMittal Poland o szacowanej wartości 13,9 mln zł netto
13:15 REMAK: Zawarcie Umowy.
10/12/21 16:29 REMAK: Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2021 r., lista powyżej 5%.
08/12/21 13:13 REMAK: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 r.
07/12/21 08:46 REMAK: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak - Energomontaż S.A.
16/11/21 14:33 REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
15/11/21 15:43 REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariusza.