Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:20
kontakt
REMAK

Komunikaty

16/11/21 14:33 REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
15/11/21 15:43 REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariusza.
29/10/21 07:11 REMAK: REMAK formularz raportu kwartalnego
15/10/21 14:45 REMAK: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
12/08/21 15:02 REMAK: Zawarcie porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w sprawie inwestycji realizowanej w Dolnej Odrze.
06/08/21 06:52 REMAK: REMAK formularz raportu półrocznego
03/08/21 11:08 REMAK: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
28/07/21 15:38  brak uprawnień REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (1/2021) Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 10:55 REMAK: Zawarcie Umowy.
25/06/21 09:18 REMAK: Zawarcie Umowy.
09/06/21 18:36 REMAK: Zawarcie Umowy.
31/05/21 17:32 REMAK: Otrzymanie noty korygującej obciążenie za opóźnienie oraz noty obciążeniowej tytułem częściowego odstąpienia od umowy.
19/05/21 13:57 REMAK: Uznanie oferty Remak-Energomontaż S.A. za najkorzystniejszą.
12/05/21 18:33 REMAK: Powzięcie informacji o częściowym odstąpieniu od umowy.
06/05/21 17:52 REMAK: Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021 r., lista powyżej 5%.