Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 14:20
kontakt
LPP

Komunikaty

22/11/23 17:53  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - LPP
17:32  brak uprawnień Po sesji 24 XI nadzwyczajna korekta pakietów akcji LPP w indeksach - GPW Benchmark
08:43 LPP: Ujawnienie stanu posiadania
17/11/23 13:59 LPP: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 17 listopada 2023 roku
13:48 LPP: Wybór członka Zarządu LPP SA
13:38 LPP: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA
09/11/23 20:09 LPP: Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
06/11/23 07:55  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył wycenę akcji LPP do 18.105 zł
03/11/23 17:06 LPP: Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
25/10/23 09:59  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "kupuj" LPP; cena docelowa 16.795 zł
20/10/23 15:43 LPP: Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu LPP SA
18/10/23 15:57 LPP: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA
15:49 LPP: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA
10/10/23 17:34  brak uprawnień Jacek Kujawa złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa LPP, zastąpi go Mikołaj Wezdecki (opis)
17:06  brak uprawnień Jacek Kujawa złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa LPP