Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 15:45
kontakt
KOMPAP

Komunikaty

23/06/22 13:52 KOMPAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 21.06.2022r.
22/06/22 16:33  brak uprawnień Kompap wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję
16:12 KOMPAP: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy
16:03 KOMPAP: Przedłużenie mandatu Członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
15:52 KOMPAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 21 czerwca 2022 roku
02/06/22 20:17 KOMPAP: Zawarcie przez Emitenta umowy zobowiązującej do nabycia udziałów w spółce
13:18 KOMPAP: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
26/05/22 10:54 KOMPAP: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
10:52 KOMPAP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
25/05/22 20:08  brak uprawnień Rada nadzorcza Kompapu rekomenduje wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję, mniej niż zarząd
19:58 KOMPAP: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2021
17/05/22 09:50 KOMPAP: KOMPAP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/22 13:23  brak uprawnień Kompap chce w '22 poprawić przychody; pomóc ma potencjalna akwizycja (wywiad)
25/04/22 13:40  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 traci 2,7 proc.; rynek ciągną w dół banki oraz spółki górnicze
12:42 KOMPAP: KOMPAP formularz skonsolidowanego raportu rocznego