Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 13:59
kontakt
KETY

Komunikaty

14/05/24 18:55 KETY: Rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
08/05/24 15:34 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art.19 MAR
07/05/24 20:06 KETY: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
26/04/24 10:57 KETY: Decyzja KDPW w sprawie asymilacji akcji serii K
25/04/24 12:28 KETY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
24/04/24 09:17 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K
23/04/24 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki GRUPA KĘTY S.A.
22/04/24 12:32  brak uprawnień Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę 55,70 zł dywidendy na akcję
12:21 KETY: Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2023 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
18/04/24 12:29  brak uprawnień Grupa Kęty nie widzi zagrożeń w realizacji całorocznych prognoz; rozpoczyna prace nad strategią
12:03  brak uprawnień Grupa Kęty planuje rozbudowę mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich
17/04/24 17:41  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Kęty w I kw. '24 wyniósł ok. 150,2 mln zł; wcześniej szacowano 147 mln zł (opis)
17:30  brak uprawnień Grupa Kęty nie widzi istotnych oznak poprawy koniunktury w II kw.
17:15  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Kęty w I kw. '24 wyniósł ok. 150,2 mln zł; wcześniej szacowano 147 mln zł
17:09 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego