Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:42
kontakt
KETY

Komunikaty

25/05/23 13:28 KETY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
16/05/23 15:33 KETY: Zawiadomienie o stanie posiadanych akcji i udziale w ogólnej liczbie głosów
20/04/23 12:42  brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się trudnego roku; chce mocniej postawić na eksport (opis)
12:03  brak uprawnień Grupa Kęty w II kw. koncentruje się na optymalizacji kosztów
11:15  brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się trudnego roku; chce mocniej postawić na eksport
19/04/23 17:52  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Kęty w I kw. '23 wyniósł 135,8 mln zł, powyżej szacunków (opis)
17:19  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Kęty w I kw. '23 wyniósł 135,8 mln zł, powyżej szacunków
17:11 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/04/23 17:18  brak uprawnień Zarząd Grupy Kęty rekomenduje przeznaczyć na dywidendę 603,1 mln zł, czyli 62,50 zł na akcję (opis)
17:03  brak uprawnień Zarząd Grupy Kęty rekomenduje przeznaczyć na dywidendę 603,1 mln zł, czyli 62,50 zł na akcję
16:49 KETY: Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2023
16:44 KETY: Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
06/04/23 08:13  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "akumuluj" Grupę Kęty, cena docelowa 569,3 zł
23/03/23 18:38  brak uprawnień Grupa Kęty miała w 2022 r. ok. 679,7 mln zł zysku netto, powyżej szacunków (opis)
18:07  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje wydatki inwestycyjne w 2023 r. na 387 mln zł