Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:26
kontakt
KETY

Komunikaty

25/11/21 15:27 KETY: Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
15:23 KETY: Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
19/11/21 07:51 KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
17/11/21 15:06 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
11:51 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
16/11/21 17:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A.
04/11/21 16:02 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
21/10/21 13:46  brak uprawnień Problemy z surowcami istotne w '21; podnoszenie cen produktów konieczne - zarząd Grupy Kęty
13:43  brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się, że IV kw. będzie lepszy rdr; perspektywy popytowe są dobre (opis)
12:58  brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się, że IV kw. będzie lepszy rdr; perspektywy popytowe są dobre
12:51  brak uprawnień W '22 Grupa Kęty spodziewa się wyższych wydatków inwestycyjnych niż w '21
20/10/21 18:38  brak uprawnień Grupa Kęty miała w III kw. 167,4 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 158 mln zł zysku (opis)
17:19  brak uprawnień Grupa Kęty miała w III kw. 167,4 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 158 mln zł zysku
17:10 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/21 17:54 KETY: Decyzja zarządu spółki o akceptacji warunków umowy o limit kredytowy