Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:37
kontakt
CCENERGY

Komunikaty

30/06/22 18:30 C_C ENERGY SA: Treści uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean_ Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
18:07 C_C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean_ Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
31/05/22 13:01 C_C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean _ Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
26/05/22 13:35 C_C ENERGY SA: C_C ENERGY SA formularz raportu kwartalnego
28/04/22 16:28 C_C ENERGY SA: C_C ENERGY SA
28/03/22 15:39 C_C ENERGY SA: Odwołanie oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki Clean _ Carbon Energy S.A.
21/03/22 13:25 C_C ENERGY SA: Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean _ Carbon Energy S.A.
13:15 C_C ENERGY SA: Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean _ Carbon Energy S.A.
14/03/22 15:40 C_C ENERGY SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
28/01/22 08:57 C_C ENERGY SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
27/01/22 17:16 C_C ENERGY SA: Odwołanie oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki Cean _ Carbon Energy S.A.
27/10/21 12:49 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
07/10/21 17:28  brak uprawnień CLEAN&CARBON ENERGY SA (1/2021) Clean&Carbon Energy Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/09/21 09:37 C_C ENERGY SA: Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean _ Carbon Energy S.A.
09:26 C_C ENERGY SA: Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean _ Carbon Energy S.A.