Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 13:19
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

01/07/22 12:56 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o conajmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
12:54 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o conajmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
24/06/22 14:49  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
14:42 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 24.06.2022 roku
14:41 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2021 rok
14:40 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 24.06.2022 roku
23/06/22 10:05 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
15/06/22 10:11  brak uprawnień Juroszek Holding chce, by Instal Kraków wypłacił 2,35 zł dywidendy na akcję
10:03 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
10:01 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
27/05/22 13:26 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
13:24 INSTALKRK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
20/05/22 17:42 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:31 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
13/05/22 14:24  brak uprawnień Instal Kraków rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję