Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.09, godz. 15:57
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

16/11/22 07:48 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/22 12:21 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe po III kwartale 2022 roku
16/09/22 07:26 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/22 11:41 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
11:40 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
20/07/22 14:39 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku
06/07/22 09:51 INSTALKRK: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
09:49 INSTALKRK: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/07/22 15:21  brak uprawnień INSTAL KRAKÓW SA (2/2022) Instal Kraków Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/07/22 12:56 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o conajmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
12:54 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o conajmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
24/06/22 14:49  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
14:42 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 24.06.2022 roku
14:41 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2021 rok
14:40 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 24.06.2022 roku