Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 17:43
kontakt
INSTALKRK

Komunikaty

24/06/24 10:09 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 21.06.2024 roku
21/06/24 14:19 INSTALKRK: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:12  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku '23
14:02 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2023 rok
13:58 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.06.2024 roku
20/06/24 10:53 INSTALKRK: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
18/06/24 13:59 INSTALKRK: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
13:56 INSTALKRK: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
13:55 INSTALKRK: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
03/06/24 11:36  brak uprawnień Juroszek Holding chce, by Instal Kraków wypłacił 2,5 zł dywidendy na akcję
11:27 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
29/05/24 09:50 INSTALKRK: Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej.
24/05/24 14:14 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
14:10 INSTALKRK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
20/05/24 17:19 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego