Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:35
kontakt
GROCLIN

Komunikaty

25/11/21 17:19 GROCLIN: GROCLIN formularz raportu kwartalnego
24/11/21 11:15 GROCLIN: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce
11:05 GROCLIN: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.
20/11/21 17:48 GROCLIN: Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
17:35 GROCLIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
19/11/21 16:44  brak uprawnień Groclin chce podnieść kapitał zakładowy o 107,1 mln zł w zw. z przejęciem CountMe i eGroclin
16:05 GROCLIN: Kontynuacja procesu zamknięcia transakcji z COUNTME Spółka z o.o. oraz decyzja o strukturze transakcji i rekomendowanym modelu podwyższenia kapitału zakładowego.
17/11/21 17:16 GROCLIN: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego emitenta
02/11/21 08:31 GROCLIN: Kontynuacja procesu negocjacyjnego z COUNTME Spółka z o.o.
06/10/21 21:03  brak uprawnień Groclin chce kupić spółkę CountMe z segmentu e-commerce (opis)
19:04  brak uprawnień Groclin chce kupić spółkę Countme z segmentu e-commerce
18:42 GROCLIN: Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o kontynuacji negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji
30/09/21 18:48  brak uprawnień Groclin chce do 8 X ustalić parametry zakupu podmiotu z segmentu e-commerce
18:23 GROCLIN: Informacja o kontynuacji rozmów z grupą inwestorską
28/09/21 18:08 GROCLIN: GROCLIN formularz raportu półrocznego