Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:07
kontakt
FORTE

Komunikaty

03/08/22 11:03  brak uprawnień FORTE SA (1/2022) Fabryki Mebli Forte Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
25/07/22 17:39  brak uprawnień EBITDA Forte w II kw. '22 spadła o 34 proc. do 36 mln zł - szacunki
17:26 FORTE: Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2022 r.
23/06/22 17:52 FORTE: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22/06/22 14:30 FORTE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
12:00 FORTE: powołanie Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. nowej kadencji
11:33  brak uprawnień Forte wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
11:29 FORTE: decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
02/06/22 15:25  brak uprawnień Forte szacuje oszczędności z przejęcia części zakładu w Białymstoku przez Specific na 10 mln zł rocznie
15:01 FORTE: Informacja poufna - reorganizacja Spółki
01/06/22 14:52 FORTE: Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych
24/05/22 15:38 FORTE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej na dzień 22 czerwca 2022 roku
23/05/22 15:13  brak uprawnień Forte chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
15:07 FORTE: Informacja poufna - rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
18/05/22 08:57  brak uprawnień Noble Securities podwyższyło rekomendację Forte do "akumuluj", wycena w dół do 38,9 zł