Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:38
kontakt
ENERGOAP

Komunikaty

29/11/21 08:05 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/11/21 09:01 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
13/10/21 09:10 ENAP: Rejestracja zmian statutu
05/10/21 09:07 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/09/21 07:40 ENAP: ENAP formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/21 13:34 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
14/09/21 14:45 ENAP: Zawarcie umowy
16/08/21 15:09 ENAP: Spełnienie warunku zastrzeżonego w umowie
11/08/21 14:56 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
02/08/21 14:43 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
14:12  brak uprawnień ENERGOAPARATURA SA (2/2021) Energoaparatura Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/07/21 10:29  brak uprawnień ENERGOAPARATURA SA (1/2021) Energoaparatura Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 14:36 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
02/07/21 09:33 ENAP: Wypłata dywidendy
01/07/21 09:59  brak uprawnień Energoaparatura wypłaci 4 gr dywidendy na akcję