Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 17:05
kontakt
DEBICA

Komunikaty

28/06/24 17:11 DEBICA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał niepodjętych i zgłoszone sprzeciwy
15:48 DEBICA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2024 r.
27/06/24 14:54 DEBICA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję
14:23  brak uprawnień Dębica wypłaci 10,30 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
14:16 DEBICA: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2023
08:23 DEBICA: Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
26/06/24 17:24 DEBICA: Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy
08/06/24 08:20  brak uprawnień Akcjonariusze Dębicy chcą, by zarząd na WZ uzasadnił m.in. zwiększanie kapitału rezerwowego
07/06/24 23:07 DEBICA: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. Wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
24/05/24 09:45 DEBICA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica SA
17/05/24 15:03  brak uprawnień Dębica udzieli Goodyear pożyczki o wartości 155 mln zł
14:50 DEBICA: Umowa pożyczki z Goodyear S.A.
13:38 DEBICA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2023
16/05/24 07:31 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego
14/05/24 10:08  brak uprawnień Dębica planuje wypłatę 10,30 zł dywidendy na akcję z zysku za '23