Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 02:16
kontakt
BEST

Komunikaty

29/11/23 18:17 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 18:26 BEST: Przydział obligacji serii AA1
10/11/23 16:39 BEST: Asymilacja akcji BEST S.A.
16:37 BEST: Asymilacja akcji BEST S.A.
16:30 BEST: Emisja obligacji serii AA1
09/11/23 11:38 BEST: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E oraz I
08/11/23 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz I spółki BEST S.A.
06/11/23 13:13 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 - uzupełnienie informacji.
02/11/23 12:20 BEST: Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z5
31/10/23 18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii Z5 spółki BEST S.A.
26/10/23 15:21 BEST: Rejestracja obligacji serii Z5 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
25/10/23 19:18 BEST: Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
19:10 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii Z5 - uzupełnienie informacji.
18:57 BEST: Dopuszczenie obligacji serii Z5 do obrotu giełdowego
24/10/23 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii Z5 spółki BEST S.A.