Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:34
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

10/08/22 11:31 BEDZIN: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - EC Nowy Będzin sp. z o.o.
27/07/22 16:02 BEDZIN: Przyjęcie Planu połączenia ze spółką zależną Elektrociepłownią BĘDZIN sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia
01/07/22 15:20 BEDZIN: Sprostowanie informacji przekazanych w załączniku do raportu bieżącego nr 46/2022 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28.06.2022 r. z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami.
15:14 BEDZIN: Sprostowanie informacji przekazanych w załączniku do raportu bieżącego nr 46/2022 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28.06.2022 r. z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami.
30/06/22 10:25 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 28 czerwca 2022 r.
29/06/22 15:27 BEDZIN: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28.06.2022 r. z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami.
15/06/22 13:52 BEDZIN: Zawiadomienie o wypełnieniu weksla oraz wezwanie do zapłaty.
09/06/22 20:09 BEDZIN: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał.
07/06/22 15:38 BEDZIN: Wniosek Akcjonariusza z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 28 czerwca 2022 roku.
01/06/22 15:39 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
30/05/22 19:31 BEDZIN: BEDZIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 18:18 BEDZIN: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.
15:26  brak uprawnień Elektrociepłownia Będzin ma zapłacić na rzecz PGG 6,5 mln zł wraz z odsetkami
15:15 BEDZIN: Otrzymanie pozwu wraz z nakazem zapłaty.
26/05/22 21:30 BEDZIN: Zgoda Rady Nadzorczej na rozpoczęcie procesu połączenia Emitenta ze spółką zależną