Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 03:11
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

04/12/23 19:52 BEDZIN: Wypowiedzenie umowy przez animatora emitenta.
13:56 BEDZIN: Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
30/11/23 16:56 BEDZIN: Otrzymanie wniosku akcjonariuszy dot. dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad.
28/11/23 17:35 BEDZIN: BEDZIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/23 19:50  brak uprawnień Dwie awarie w EC Będzin - wznowienie dostaw ciepła w końcu tygodnia
22/11/23 21:03 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A. na dzień 19 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał.
18:17 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej
20/11/23 18:36 BEDZIN: Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Altum sp. z o.o..
16/11/23 15:10 BEDZIN: Otrzymanie żądania akcjonariusza dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
14:46 BEDZIN: Otrzymanie żądania akcjonariusza dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
14:12 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej - objęcie pakietu 5% akcji Emitenta.
13:02 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.
13/11/23 16:51 BEDZIN: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej EC Będzin S.A.
09/11/23 15:34 BEDZIN: Informacja o umorzeniu postępowania sądowego dot. spółki zależnej
08/11/23 19:58 BEDZIN: Podjęcie przez Zarząd kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów ws. potencjalnej transakcji sprzedaży 60% udziałów w Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. (KRS 0000504084)