Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 09:28
kontakt
ULMA

Komunikaty

21/02/24 15:31 ULMA Construccion SA: Powołanie osoby zarządzającej.
30/01/24 15:58 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
29/01/24 16:15  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA po czterech kw. 2023 r. na 68,2 mln zł, zysk netto na 20,5 mln zł
16:02 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 4 kwartały 2023 r.
22/11/23 00:18 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/10/23 16:48  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA po trzech kwartałach na 45,1 mln zł, zysk netto na 10,3 mln zł
16:17 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 3 kwartały 2023 roku.
29/09/23 08:41 ULMA Construccion SA: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu
20/09/23 00:32 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/08/23 15:07  brak uprawnień Fundusz zarządzany przez Quercus TFI ma ponad 5 proc. w Ulma Construccion
14:57 ULMA Construccion SA: Zawiadomienie przekroczeniu przez Fundusz samodzielnie progu 5% w ogólnej licznie akcji Spółki.
17/07/23 15:25  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 4,3 mln zł
15:08 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2023 roku.
19/05/23 00:16 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 15:00 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 17 maja 2023 roku.