Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:17
kontakt
ULMA

Komunikaty

17/11/21 05:01 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/21 16:02  brak uprawnień Zysk netto Ulmy po trzech kwartałach wyniósł 16,17 mln zł, wzrost o 1,7 proc. rdr - szacunki
15:48 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 3 kwartały 2021 r.
05/10/21 15:33  brak uprawnień W II półroczu utrzymuje się popyt w segmencie materiałów budowlanych i poprawa w segmencie obsługi budów - ULMA (aktl.)
09:30  brak uprawnień W II półr. utrzymuje się popyt w segmencie materiałów budowlanych i poprawa w segmencie obsługi budów - Ulma
16/09/21 06:57 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/07/21 15:33  brak uprawnień ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2021) ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 14:36  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 4,8 mln zł, spadek rdr o 45,4 proc.
14:17 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2021 r.
14/05/21 06:05 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/21 13:46  brak uprawnień Ulma wypłaci 7,62 zł dywidendy na akcję
13:39 ULMA Construccion SA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
13:36 ULMA Construccion SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ulma Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2021 r.
13:35 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
13:32 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna