Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 13:21
kontakt
AQUA

Komunikaty

12/02/24 13:09  brak uprawnień AQUA SA (3/2024) Skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule raportu EBI/2/2024
10:01  brak uprawnień AQUA SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2024 r.
31/01/24 15:28 AQUA: Złożenie wniosku o dofinansowanie FENX 2.5
24/01/24 14:22  brak uprawnień AQUA SA (1/2024) Terminarz wysyłki raportów jednostkowych w 2024 roku
29/11/23 12:45  brak uprawnień AQUA SA (13/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A.
27/11/23 11:51 AQUA: Informacja ws. skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - na okres kolejnych 3 lat
30/10/23 14:38  brak uprawnień Aqua zakłada w planie inwestycyjnym na lata 2023-28 nakłady w wysokości 466,5 mln zł
14:24 AQUA: Informacja o aktualizacji Planu Inwestycji
14:15  brak uprawnień AQUA SA (12/2023) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A. za lata obrotowe 2023, 2024 i 2025.
19/10/23 13:35  brak uprawnień AQUA SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
04/10/23 14:07 AQUA: Informacja o sprzedaży nieruchomości.
15/09/23 14:00 AQUA: Podjęcia uchwały ws. złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy wraz z propozycją nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - na okres kolejnych 3 lat do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
24/08/23 14:40 AQUA: Oddalenie powództwa Veolia Central _ Eastern Europe SA o nakazanie zaniechania podejmowania czynności związanych z realizację inwestycji
20/07/23 10:57  brak uprawnień AQUA SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
13/07/23 12:52 AQUA: Poziom nakładów na środki trwałe w budowie po dwóch kwartałach roku 2023