Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 02:57
kontakt
AQUA

Komunikaty

22/06/22 13:09  brak uprawnień AQUA SA (23/2022) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieistnienia, ewentualnie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2022 r.
13:04 AQUA: Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieistnienia, ewentualnie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2022 r.
14/06/22 13:07  brak uprawnień AQUA SA (22/2022) Otrzymanie odpisów pozwów o stwierdzenie nieistnienia, ewentualnie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7.04.2022r.
12:49 AQUA: Otrzymanie odpisów pozwów złożonych przez Veolia Central and Eastern Europe S.A. o stwierdzenie nieistnienia, ewentualnie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2022 r.
09/06/22 09:43 AQUA: Decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie utrzymująca w mocy zaskarżoną przez "AQUA" S.A. decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie odmowy zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Bielsko - Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres trzech lat.
25/05/22 17:40 AQUA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
17:35  brak uprawnień AQUA SA (21/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
17:30  brak uprawnień AQUA SA (20/2022) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej ?AQUA? S.A.
17:22  brak uprawnień AQUA SA (19/2022) Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?AQUA? S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
17:16 AQUA: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
24/05/22 14:02 AQUA: Otrzymanie odpisu wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
06/05/22 14:29  brak uprawnień AQUA SA (18/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A.
14:18 AQUA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A.
29/04/22 18:48 AQUA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. wraz z projektami uchwał.
18:36  brak uprawnień AQUA SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. wraz z projektami uchwał.