Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 10:24
kontakt
AGORA

Komunikaty

30/06/22 19:26 AGORA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki Agora S.A.
29/06/22 15:13 AGORA: Podpisanie aneksu nr 3 do umowy wspólników spółki Eurozet
23/06/22 15:40 AGORA: Rezygnacja Członka Zarządu Agory S.A.
21/06/22 17:48 AGORA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.
17:40 AGORA: 23/2022 Powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:33 AGORA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
13/06/22 17:30 AGORA: Kandydaci do Rady Nadzorczej Agory S.A.
10/06/22 18:44 AGORA: Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.
14:00  brak uprawnień AGORA SA (1/2022) Agora Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12:14  brak uprawnień Millennium DM obniżył cenę docelową Agory do 10,4 zł
03/06/22 17:48 AGORA: Wypłata środków dla Helios S.A. w ramach Programu Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm
02/06/22 12:32 AGORA: Korekta raportu bieżącego nr 18/2022 (Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.)
26/05/22 12:26 AGORA: Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.
12:17 AGORA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.
20/05/22 12:58  brak uprawnień Agora planuje zakończyć prace nad strategią grupy do końca '22, zapowiada bardziej selektywne inwestycje