Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 05:56
kontakt
AGORA

Komunikaty

23/11/22 15:56 AGORA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
22/11/22 12:51  brak uprawnień Rezerwa na zwolnienia grupowe w Heliosie obciąży wyniki grupy Agora w IV kw. na ok. 1,9 mln zł
12:38 AGORA: Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
18/11/22 12:47  brak uprawnień Agora przewiduje stabilizację rynku reklamy w Polsce w 2023 roku
09:03  brak uprawnień Strata netto Agory w III kw. '22 wyniosła 23,5 mln zł (opis)
08:20  brak uprawnień Agora podnosi prognozę wzrostu rynku reklamy zewnętrznej do 25-30 proc. w '22
07:49  brak uprawnień Strata netto Agory w III kw. '22 wyniosła 23,5 mln zł
07:27 AGORA: AGORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/22 15:10 AGORA: Doręczenie apelacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu I instancji zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z dnia 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
14/11/22 17:05  brak uprawnień Agora szacuje wartość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych w IV kw. '22 na ok. 3,6 mln zł
16:45 AGORA: Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.
14:18  brak uprawnień Helios zamierza zwolnić do 21 XII do 80 pracowników
14:06 AGORA: Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
08/11/22 11:14  brak uprawnień Agora liczy na obniżenie zobowiązań podatkowych PGK o około 7 mln zł w 2023 r.
10:49 AGORA: Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2023