Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:11
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

02/08/22 14:57 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
14/07/22 15:52 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.
13/07/22 13:49  brak uprawnień CPK wyłoniło 8 wykonawców budowlanych; umowa ma zostać podpisana w najbliższych dniach
11/07/22 17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL
27/06/22 13:22 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
22/06/22 12:35  brak uprawnień Podpisano nowe umowy między polskimi i francuskimi firmami sektora jądrowego
21/06/22 11:03 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.
15/06/22 22:34 POLIMEX-MOSTOSTAL: Odstąpienie od istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
08/06/22 09:35 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
09:29 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki
09:26 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki
01/06/22 09:46 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.
30/05/22 08:04  brak uprawnień Portfel zamówień Polimex-Mostostal ma wartość ok. 4,8 mld zł
07:49 POLIMEX-MOSTOSTAL: POLIMEX-MOSTOSTAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/22 17:02 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy