Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:12
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

29/11/21 17:11 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu kwartalnego
03/11/21 22:48 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 20%.
22:30 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. powyżej progu 5%
29/10/21 17:53 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta.
28/10/21 18:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Korekta raportu bieżacego nr 30/2021 z dnia 22.10.2021r. - Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
22/10/21 17:55 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
08/10/21 19:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej.
19:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zakończenie działań związanych z listem intencyjnym dotyczącym zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
19:01 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rozwiązanie Porozumienia w sprawie możliwości finansowania inwestycji.
28/09/21 18:08 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu półrocznego
25/08/21 21:55  brak uprawnień PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (2/2021) informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21:54  brak uprawnień PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (1/2021) informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/08/21 14:55 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
30/07/21 19:55 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rozwiązanie listu intencyjnego.
01/07/21 14:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.