Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:57
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

02/06/22 17:16 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
14:22 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu kwartalnego
13:11 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022r.
27/05/22 17:18 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu kwartalnego
10/05/22 17:36 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rejestracja zmian Statutu.
17:24 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana siedziby Spółki.
28/04/22 18:58 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
13/04/22 17:16 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 20%.
01/04/22 17:21 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie akcji w Spółce PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. poniżej progu 10%.
30/03/22 17:20 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
21/03/22 16:27 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 21 marca 2022r.
15:49 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 21 marca 2022r.
18/03/22 14:41 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Nabycie większościowego pakietu udziałów w spółce z branży OZE.
14:19 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej.
23/02/22 15:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.