Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 18:53
kontakt
VRG

Komunikaty

21/06/22 20:22 VRG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
18:41 VRG S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
14:38  brak uprawnień VRG wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję
14:32 VRG S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
08/06/22 15:55 VRG S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
07/06/22 13:09 VRG S.A.: Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
02/06/22 17:55  brak uprawnień Przychody VRG w maju wyniosły 120,7 mln zł, wzrost o 16,8 proc. rdr
17:27 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2022 roku.
24/05/22 13:59 VRG S.A.: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
20/05/22 09:36  brak uprawnień Zarząd VRG rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 39,86 mln zł
09:22 VRG S.A.: Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego
08:14  brak uprawnień VRG spodziewa się mocnego II kwartału, podtrzymuje cele na 2022 r. (wywiad)
18/05/22 18:52  brak uprawnień Sprzedaż VRG w dniach 1-17 maja wzrosła o 15,6 proc. rdr
17:49  brak uprawnień Wyniki VRG w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:39 VRG S.A.: VRG S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego