Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:19
kontakt
ALTA

Komunikaty

25/11/21 18:20 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
19/11/21 19:17 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii H i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
17/11/21 13:53 ALTA: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego skierowanego do prezesa zarządu spółki p. Roberta Jacka Moritz
29/10/21 17:28 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii G po asymilacji
28/10/21 19:05  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALTA S.A.
19/10/21 17:13 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii G i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
11/10/21 15:01 ALTA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
29/09/21 17:22 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
27/09/21 18:56 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii G po asymilacji
24/09/21 17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki ALTA S.A
01/09/21 16:33 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii G i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
30/08/21 10:21 ALTA: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego
17/08/21 16:47 ALTA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021r.
12/08/21 15:39 ALTA: Sprzedaż nieruchomości Spółki TUP Property w Pruszkowie
30/07/21 19:26 ALTA: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości