Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:15
kontakt
TIM

Komunikaty

28/03/24 11:57 TIM: Otrzymanie odpowiedzi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym.
27/03/24 19:42 TIM: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
22/03/24 17:02 TIM: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.
13/03/24 09:23 TIM: Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.
12/03/24 15:29 TIM: Nabycie akcji TIM S.A. przez osoby zarządzające.
11/03/24 14:10 TIM: Zakończenie subskrypcji akcji serii G TIM S.A.
13:41 TIM: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
08/03/24 16:00 TIM: Złożenie do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym.
15:10 TIM: Złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15:01  brak uprawnień TIM SA (1/2024) Tim Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
14:42 TIM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.
14:33 TIM: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.
13:40 TIM: Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
07/03/24 15:24 TIM: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
04/03/24 08:09  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TIM S.A.