Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 10:49
kontakt
TIM

Komunikaty

02/12/21 11:51  brak uprawnień TIM rozpoczął prace nad nową trzyletnią strategią
10:26  brak uprawnień Celem TIM 50-proc. udział 3LP w zysku EBITDA grupy
08:25 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za listopad 2021 r.
01/12/21 10:38  brak uprawnień 3LP planuje, że na koniec '23 będzie dysponować ok. 210 tys. m kw. powierzchni magazynowej
26/11/21 18:08 TIM: TIM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:03 TIM: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TIM za okres 01.01.2021-30.09.2021.
24/11/21 18:58  brak uprawnień Zysk netto j.d. TIM w III kw. 2021 r. wzrósł o 138,3 proc. rdr do 24,9 mln zł
18:24  brak uprawnień Wyniki TIM w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:10 TIM: TIM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 18:40  brak uprawnień TIM wypłaci 1,20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję
18:31 TIM: Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy.
18:14 TIM: Program motywacyjny TIM S.A.- opcje objęcia akcji za 2022 rok.
03/11/21 08:26 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za październik 2021 r.
02/11/21 10:46  brak uprawnień Spółka 3LP złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
10:27 TIM: Złożenie przez 3LP S.A., spółkę zależną TIM S.A., wniosku o zatwierdzenie prospektu w KNF.