Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 10:35
kontakt
SUWARY

Komunikaty

13/03/23 16:40 SUWARY: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
15:56 SUWARY: Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2023 r.
10/03/23 20:44 SUWARY: Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2023 r.
04/03/23 20:41 SUWARY: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 31 marca 2023r.
02/03/23 21:51 SUWARY: Korekta raportu bieżącego nr 5/2023: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 28.02.2023 r.
28/02/23 15:37  brak uprawnień SUWARY SA (1/2023) Suwary Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:16 SUWARY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.02.2023 r.
15:11 SUWARY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 28.02.2023 r
27/02/23 20:24 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:30  brak uprawnień Plast-Box wezwał do sprzedaży 1.575.273 akcji Suwar po 32,2 zł za akcję
08:20  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A.
09/02/23 16:51 SUWARY: Informacja o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r.
07/02/23 20:15 SUWARY: Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r.
02/02/23 16:45 SUWARY: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 28 lutego 2023r.
01/02/23 17:27  brak uprawnień Plast-Box zamierza wezwać do sprzedaży 1.575.273 akcji Suwar po 32,2 zł za akcję