Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 13:20
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

29/03/23 16:06 RAFAMET: Zawiadomienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów RAFAMET S.A.
12:58 RAFAMET: Informacja od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art.19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
28/03/23 15:13 RAFAMET: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego RAFAMET S.A. oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki.
14/03/23 13:50 RAFAMET: Realizacja ugody z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
13/03/23 14:06 RAFAMET: Objęcie i opłacenie przez RAFAMET S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Odlewni Rafamet Sp. z o.o.
09/03/23 15:06 RAFAMET: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
03/03/23 12:22 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o.
28/02/23 13:40  brak uprawnień ARP objęła 1,07 mln akcji Rafametu za ok. 16 mln zł
13:24 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji nowej emisji oraz dokonanie opłacenia objętych akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
15/02/23 14:35 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończonym dnia 15 lutego 2023 r.
14:30 RAFAMET: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończone dnia 15 lutego 2023 r.
03/02/23 13:56 RAFAMET: Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
01/02/23 13:10 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o.
25/01/23 14:49 RAFAMET: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
14:48 RAFAMET: Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.