Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 11:18
kontakt
STOMIL_S

Komunikaty

28/06/22 17:22 SANOK RC SA: Uchwały ZWZA.
23/06/22 17:29 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających
14/06/22 18:40  brak uprawnień Sanok przyjął założenia strategiczne na 2022-24; rozważa akwizycje i chce maksymalizować marże
18:15 SANOK RC SA: Kierunki strategiczne rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024
01/06/22 18:51 SANOK RC SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.
31/05/22 16:58  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Sanoka do "trzymaj", a cenę docelową o 49 proc. do 10,5 zł
30/05/22 12:28  brak uprawnień Sanok spodziewa się utrzymania tendencji wyników z I kw. do końca 2022 roku
27/05/22 17:19  brak uprawnień Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w I kw. '22 spadł do 4,9 mln zł
17:06 SANOK RC SA: SANOK RC SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 18:51  brak uprawnień Sanok sprzedaje udziały w spółce QMRP; będzie musiał utworzyć odpisy
17:26 SANOK RC SA: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych spółki zależnej QMRP
25/03/22 10:52  brak uprawnień Sanok RC spodziewa się trudnego I kw., nadal obserwuje problemy na rynku surowców
08:28  brak uprawnień Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w '21 wyniósł 30,5 mln zł
07:17 SANOK RC SA: SANOK RC SA
07:16 SANOK RC SA: SANOK RC SA