Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:06
kontakt
STOMIL_S

Komunikaty

15/11/22 15:08  brak uprawnień Sanok RC prowadzi rozmowy ws. akwizycji, w '23 wyzwaniem sytuacja w budownictwie
07:19  brak uprawnień Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w III kw. wyniósł ok. 1 mln zł
07:11 SANOK RC SA: SANOK RC SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/22 15:51 SANOK RC SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
03/11/22 19:14 SANOK RC SA: Rozliczenie sprzedaży udziałów Spółki zależnej QMRP
13/10/22 16:41 SANOK RC SA: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.
12/10/22 17:00 SANOK RC SA: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej QMRP - korekta raportu
11/10/22 16:32 SANOK RC SA: zawarcie transakcji zabezpieczających
16:18  brak uprawnień Sanok sprzedał udziały w spółce QMRP
16:09 SANOK RC SA: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej QMRP
30/09/22 10:57  brak uprawnień Sanok przewiduje pogorszenie wyników w II pół. '22 wobec I pół. z powodu m.in. zwyżki kosztów energii
08:14  brak uprawnień Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w II kw. wyniósł 36,5 mln zł
07:20 SANOK RC SA: SANOK RC SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 17:20  brak uprawnień Sanok Rubber Company utworzy 19,7 mln zł odpisów, bez wpływu na wyniki grupy
17:12 SANOK RC SA: Wyniki testów na utratę wartości aktywów.