Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:26
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

30/06/22 18:49 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C, D, E, F, G, H, J , K, L, M, N, O i P oraz prowadzonych rozmów w sprawie terminu wykupu obligacji serii I.
18:35 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
18:24 SKOTAN S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
29/06/22 15:49 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem
20/06/22 12:45 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.
03/06/22 15:27 SKOTAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
26/05/22 17:40 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/04/22 18:08 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A.
12/04/22 13:33  brak uprawnień Roman Karkosik zadeklarował objęcie 8.946.990 nowych akcji Skotanu
12:32 SKOTAN S.A.: Nowa deklaracja znaczącego akcjonariusza w związku z emisją akcji serii D
06/04/22 13:18  brak uprawnień Skotan ze środków z emisji planuje zainwestować ok. 6,2 mln zł w budowę nowego zakładu estrów etylowych (wywiad)
04/04/22 19:04  brak uprawnień KNF zatwierdził prospekt Skotanu dot. emisji akcji serii D
18:55 SKOTAN S.A.: Zatwierdzenie prospektu dotyczącego emisji akcji serii D Spółki przez KNF
30/03/22 21:39 SKOTAN S.A.: Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii F, I, K, L, M, N, O, P
19:33 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem