Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 02:51
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

25/11/22 20:35 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/11/22 18:21 SKOTAN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
25/10/22 19:17  brak uprawnień Dominika Kowalczyk prezesem Skotanu; RN odwołała z zarządu Jacka Kostrzewę
19:06 SKOTAN S.A.: Zmiana w składzie Zarządu Spółki
07/10/22 14:52 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
27/09/22 21:13 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
18/08/22 18:07 SKOTAN S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek
17/08/22 07:15  brak uprawnień Skotan dzięki środkom z emisji chce w ciągu 5 lat zwielokrotnić sprzedaż, w '22 celuje w zwyżkę przychodów (wywiad)
16/08/22 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH
15:55 SKOTAN S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii D Skotan S.A.
12:40  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki SKOTAN
12/08/22 19:45 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D
02/08/22 19:24 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
13:13 SKOTAN S.A.: Wydłużenie terminu spłaty pożyczki
13:06 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2022 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii D Skotan S.A.