Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 12:07
kontakt
RELPOL

Komunikaty

14/02/24 15:02 RELPOL: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2023 r. i komentarz do sytuacji rynkowej
05/02/24 14:52  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Relpolu do 7,42 zł
22/01/24 13:57 RELPOL: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
19/12/23 13:06 RELPOL: Podjęcie decyzji o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R
20/11/23 07:50 RELPOL: RELPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/10/23 16:42 RELPOL: Podjęcie decyzji o zakończeniu dalszego prowadzenia projektu inwestycyjnego
26/09/23 12:34  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Relpolu do 8,62 zł, a rekomendację do "trzymaj"
14/09/23 08:18 RELPOL: RELPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/06/23 14:22 RELPOL: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
14:19 RELPOL: Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
09/06/23 11:05  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla akcji Relpolu do 10,48 zł
22/05/23 08:03 RELPOL: RELPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/23 15:04 RELPOL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
RELPOL: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2022.
10/05/23 12:32 RELPOL: Korekta raportu rocznego Relpol S.A. i GK Relpol za 2022 - uzupełnienie raportów o Oświadczenie Rady Nadzorczej.