Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 07:22
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

05/12/23 14:27  brak uprawnień Rafako oraz Tauron Wytwarzanie zawarły ugodę z zakładami ubezpieczeń dot. warunków wypłaty odszkodowania
14:12 RAFAKO: Zawarcie ugody z zakładami ubezpieczeń oraz TAURON Wytwarzanie S.A. dotyczącej warunków wypłaty odszkodowania.
01/12/23 13:37 RAFAKO: Wygaśnięcie porozumienia z instytucjami finansowymi.
28/11/23 16:44 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
24/11/23 13:47 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 grudnia 2023 roku.
23/11/23 17:56 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.
17:53 RAFAKO: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.
22/11/23 18:01 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:02 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej członków Zarządu Emitenta.
20/11/23 16:12 RAFAKO: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.
16/11/23 18:03 RAFAKO: Przedłużenie okresu obowiązywania promesy udzielenia pożyczki płynnościowej.
14/11/23 18:56 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku.
18:45 RAFAKO: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
18:35  brak uprawnień Jeżeli powiedzie się konwersja, Rafako do końca I kw. 2024 r. powinno uzyskać dodatnie kapitały - prezes
13/11/23 20:40 RAFAKO: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.