Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:25
kontakt
LARK

Komunikaty

15/04/21 18:49 LARK: Uzupełnienie Raportu bieżącego 5/2021, w zakresie dot. członków Zarządu
18:43 LARK: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021, dot. członków Rady Nadzorczej
08/04/21 16:00 LARK: Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą dnia 01.04.2021 r.
26/03/21 10:07 LARK: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.
09:57 LARK: Uchwały podjęte przez NWZ Lark.pl S.A. w dniu 25.03.2021 roku.
09:42 LARK: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 25.03.2021 roku.
26/02/21 15:54 LARK: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 25.03.2021 r.
23/12/19 19:42  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
27/09/19 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL S.A.
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
20:05  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL SA
29/03/19 09:38  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A.
28/12/18 11:21  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL S.A.
13/09/18 13:20 LARK: Powołanie członków Komitetu Audytu