Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 23:11
kontakt
PKO

Komunikaty

21/02/24 11:42  brak uprawnień KNF potwierdziła, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75 proc. zysku za '23
11:33 PKO BANK POLSKI S.A.: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2023 r.
20/02/24 10:14  brak uprawnień PKO BP wyemituje senioralne obligacje nieuprzywilejowane o łącznej wartości do 1 mld zł
10:05 PKO BANK POLSKI S.A.: Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")
16/02/24 17:13  brak uprawnień PKO BP szacuje, że łączne rezerwy na kredyty CHF w IV kw. '23 wyniosą 1,988 mld zł
17:03 PKO BANK POLSKI S.A.: Szacunek wpływu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF na wyniki czwartego kwartału 2023 r.
15/02/24 15:03  brak uprawnień RN PKO BP ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa oraz członków zarządu
14/02/24 16:11  brak uprawnień Szymon Midera delegowany do kierowania pracami zarządu PKO BP
16:00 PKO BANK POLSKI S.A.: Zmiany w Zarządzie PKO Banku Polskiego S.A. oraz uruchomienie otwartego konkursu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Banku
09:47  brak uprawnień Prezes UOKiK wszczął 6 postępowań wobec banków (opis)
09:35  brak uprawnień Prezes UOKiK wszczął 6 postępowań wobec banków
07/02/24 10:32  brak uprawnień Dariusz Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP
10:26 PKO BANK POLSKI S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
05/02/24 13:00 PKO BANK POLSKI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 2 lutego 2024 r.
02/02/24 17:13  brak uprawnień PKO BP SA (2/2024) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Information on incidental breach of Best Practice 2021