Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:32
kontakt
NOVAVISGR

Komunikaty

01/07/22 15:49 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
22/06/22 16:27 NOVAVIS GROUP SA: Korekta skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2021 zgodnie z zaleceniem UKNF
16:22 NOVAVIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 22 czerwca 2022r.
16:20 NOVAVIS GROUP SA: Powołanie członka rady nadzorczej
16:15 NOVAVIS GROUP SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group SA
21/06/22 17:14 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17/06/22 18:05 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
15/06/22 16:19 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych
09/06/22 18:41 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
07/06/22 15:55 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
03/06/22 14:44 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
30/05/22 20:48 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:45 NOVAVIS GROUP SA: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2022 roku na wniosek Akcjonariusza
26/05/22 11:59 NOVAVIS GROUP SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.
25/05/22 18:04 NOVAVIS GROUP SA: Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję