Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:34
kontakt
NOVAVISGR

Komunikaty

02/12/21 17:37 NOVAVIS GROUP SA: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Storion Energy Poland Sp. z o.o.
29/11/21 21:40 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/21 18:15 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie listu intencyjnego oraz umów zbycia udziałów w spółkach zależnych
10/11/21 21:00 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie umowy przez spółkę pośrednio zależną od NOVAVIS GROUP SA
04/11/21 17:05 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od NOVAVIS GROUP SA
25/10/21 19:21 NOVAVIS GROUP SA: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
11/10/21 19:58 NOVAVIS GROUP SA: Objęcie pakietu udziałów w wyniku zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
30/09/21 22:25 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:22 NOVAVIS GROUP SA: Otrzymanie informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project InnovFund-LSC-2020-Two-Stage_ w projekcie "Me Grid - a system of active and intelligent e-prosumer green energy pro - informacja od spółki zależnej
13:30  brak uprawnień Konsorcjum z Biomass Energy Project może otrzymać dofinansowanie z UE w wys. ok. 23 mln euro
24/09/21 16:47 NOVAVIS GROUP SA: Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
17/09/21 17:43 NOVAVIS GROUP SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego
08/09/21 18:50 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A.
03/09/21 17:48 NOVAVIS GROUP SA: Objęcie pakietu akcji w wyniku zawiązania spółki akcyjnej
30/08/21 20:05 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej