Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:42
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

08/08/22 15:19 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonanej przez Członka Rady Nadzorczej
10:51 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
01/08/22 10:43 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
25/07/22 10:23 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
21/07/22 13:57 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Członków Zarządu Spółki (nabycie akcji-Porozumienie)
13:41 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Wiceprezesa Zarządu (osiągnięcie 10,15 %-owego udziału w ogólnej liczbie głosów).
13:08 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).
12:30 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienia o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezesa Zarządu).
12:18  brak uprawnień KNF nałożyła na BBI Development karę w wysokości 600 tys. zł
12:02 BBI DEVELOPMENT SA: Informacja o nieostatecznej decyzji KNF dotyczącej Emitenta (projekt Centrum Marszałkowska)
10:12 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
18/07/22 10:23 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
11/07/22 11:37 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
04/07/22 12:03 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
01/07/22 15:05 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy celem nabywania akcji BBI Development S.A. (art. 69 ustawy o ofercie)