Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:33
kontakt
MDIENERG

Komunikaty

19/11/21 17:24 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/21 20:20 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu
16/11/21 18:28 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu
23/09/21 14:35  brak uprawnień MDI Energia ma umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy za 16,4 mln zł
14:28 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
17/09/21 17:45 MDI ENERGIA S.A.: Pisma od mBank S.A. i PKO BP S.A.
17:42 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/21 11:33  brak uprawnień MDI Energia ma umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy za 16,5 mln zł
11:26 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
06/08/21 15:44 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu.
30/07/21 15:24  brak uprawnień MDI ENERGIA SA (1/2021) MDI ENERGIA S.A. - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/21 15:40 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu.
08/07/21 14:35 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego
05/07/21 12:15 MDI ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/07/21 09:34 MDI ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku