Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:06
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

01/07/22 15:10 MOSTALZAB: Zmiana umowy z KUKE S.A.
30/06/22 15:53 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z mBank S.A.
13:49 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.
27/06/22 16:55 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:35 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych z mBank S.A.
20/06/22 19:18 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/06/22 17:07 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/05/22 15:49 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/05/22 10:04 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 23 maja 2022 r.
26/05/22 17:45 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
23/05/22 17:25 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17:18 MOSTALZAB: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 23 maja 2022 r.
20/05/22 13:05 MOSTALZAB: Otrzymanie przez spółkę zależną zlecenia na dostawę i montaż konstrukcji stalowej na rzecz Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
13/05/22 14:16 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
12/05/22 17:49  brak uprawnień Mostostal Zabrze liczy, że w ciągu roku, bądź dwóch będzie w stanie wypłacać dywidendy