Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:19
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

15/11/22 16:28 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
15:55 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10/11/22 11:48 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy na realizację projektu dla ArcelorMittal Poland S.A.
09/11/22 17:15 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/22 15:28 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
07/11/22 14:26  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że miała w III kwartale 11 mln zł zysku netto
14:16 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za trzy kwartały 2022 r.
12/10/22 12:17 MOSTALZAB: Zwiększenie wartości umowy realizowanej przez spółkę zależną
11/10/22 15:27 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
07/10/22 11:20  brak uprawnień DM BDM wznowił wydawanie rekomendacji dla Mostostalu Zabrze od zalecenia "kupuj"
06/10/22 17:19 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
29/09/22 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
29/09/22 16:46 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26/09/22 16:23 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
14:54 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR